Innowacyjne umiejętności dydaktyczne (mentoring)

Cel Szkolenia:

Celem głównym szkolenia będzie wsparcie umiejętności mentorskich oraz zainspirowanie
i zmotywowanie doświadczonej kadry dydaktycznej oraz przygotowanie do efektywnego pełnienia roli mentora dla studentów.

Program szkolenia będzie obejmował co najmniej poniższe elementy:

- planowanie i realizacja programu mentoringu,

- zapoznanie z zasadami mentoringu,

- nabycie umiejętności jak prawidłowo przeprowadzić rozmowę mentoringową,

- nabycie umiejętności prawidłowego przekazania swojej wiedzy oraz doświadczenia
w sposób motywujący, osobie mentorowanej,

- nabycie umiejętności udzielenia rozwojowej informacji zwrotnej dotyczącej kompetencji osoby mentorowanej,

- nabycie wiedzy na temat roli Mentora i znaczenia mentoringu.

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Poniatowskiego 15 40-055 Katowice tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,

e-mail: rektor@sum.edu.pl www.sum.edu.pl

Projekt: Rozwój kadry dydaktycznej kluczem do nowej jakości kształcenia w SUM

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój