Innowacyjne umiejętności dydaktyczne (learning-by-doing)

Cel Szkolenia:

Celem głównym szkolenia będzie nabycie oraz przećwiczenie umiejętności moderowania pracy w grupie do zastosowania podczas zajęć, w zespołach projektowych oraz innych sytuacjach, gdzie kluczem do osiągnięcia rezultatu jest efektywna i twórcza współpraca wokół wspólnych celów.

Program szkolenia będzie obejmować takie elementy, aby uczestnicy:

- potrafili kierować uwagą uczestników,

- potrafili stawiać wyzwanie grupie,

- potrafili zarządzać oczekiwaniami studentów,

- potrafili dokonywać analizy zasobów dostępnych w procesie (fizycznych, intelektualnych, emocjonalnych i społecznych),

- poznają techniki generowania pomysłów (burza mózgów, odwrócona burza mózgów),

- podniosą swoje kompetencje za zakresu technik aktywizacji grupy, komunikacji werbalnej
i niewerbalnej wykładowcy w prowadzeniu zajęć metodami aktywnymi, stosowania metod aktywnych oraz wprowadzenie ich w praktykę zawodową.

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Poniatowskiego 15 40-055 Katowice tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,

e-mail: rektor@sum.edu.pl www.sum.edu.pl

Projekt: Rozwój kadry dydaktycznej kluczem do nowej jakości kształcenia w SUM

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój