Prowadzenie dydaktyki w języku obcym (kursy językowe na poziomie co najmniej C1)

Cel Kursu:

Celem głównym kursu będzie nauka języka angielskiego na poziomie C1 metodą komunikatywną.

W związku z powyższym program szkolenia będzie obejmował takie elementy jak:

- rozumienia ze słuchu,

- rozumienia tekstu,

- pisania oraz mówienia z dobrym akcentem oraz intonacją,

- struktur gramatycznych oraz słownictwa z uwzględnieniem miejsca zatrudnienia tj. Uniwersytet Medyczny.

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Poniatowskiego 15 40-055 Katowice tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,

e-mail: rektor@sum.edu.pl www.sum.edu.pl

Projekt: Rozwój kadry dydaktycznej kluczem do nowej jakości kształcenia w SUM

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój