Umiejętności informatyczne, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystanie w procesie kształcenia SAS

Cel Szkolenia:

Celem głównym szkolenia będzie zastosowania statystyki w medycynie.

Program szkolenia będzie obejmował minimum:

- podstawowe informacje o programie SAS,

- obsługę programu SAS,

- dane w SASie,

- analiza danych – raporty tabelaryczne,

- analiza danych – raporty graficzne,

- formaty w SASie,

- podstawy programowania w SAS-4GL.

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Poniatowskiego 15 40-055 Katowice tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,

e-mail: rektor@sum.edu.pl www.sum.edu.pl

Projekt: Rozwój kadry dydaktycznej kluczem do nowej jakości kształcenia w SUM

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój